Brug og betingelser

Nedenstående betingelser finder anvendelse for brugen af hjemmesiden www.zoomcircle.dk. Hvis De ikke kan anerkende disse betingelser, bedes De forlade siden.

1. Indhold

Alt indhold på internetsiden tilhører Zoom Circle og må kun anvendes efter forudgående tilladelse.

Internetsidens indhold såsom tekst, grafik, ikoner, billeder, lydfiler og software tilhører Zoom Circle og er beskyttet i henhold til ophavsretsloven og anden lovgivning.

2. Kopiering, spredning og downloading

Uautoriseret kopiering, spredning eller offentlig fremførelse af internetsiden eller dele heraf er i strid med ophavsretsloven og kan resultere i civilretlige såvel som strafferetlige sanktioner. Det er heller ikke tilladt at fjerne meddelelser på internetsiden eller materiale tilgængeligt herpå.

Downloading og anden digital kopiering af internetsidens indhold eller dele heraf er ikke tilladt til nogen brug, medmindre andet er aftalt med Zoom Circle.

3. Ansvarsfraskrivelser

Information på denne internetside henvender sig til offentligheden med det formål at unge filmer deres liv, for at oplyse andre og gå i dialog.

Zoom Circle fraskriver sig ethvert ansvar for urigtige eller i andre henseender mangelfulde oplysninger og informationer på denne internetside eller på de eksterne og uafhængige sider, som der findes links til.

Zoom Circle er til enhver tid berettiget til, uden forudgående varsel, at ændre indholdet af internetsiden.

Såfremt der linkes til en tredjemands internetside, sker dette uden noget ansvar for Zoom Circle for indholdet af den side, der linkes til.

Zoom Circle kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brugen af denne internetside, herunder for tab af indtægter, driftstab eller tab af data, driftsforstyrrelser eller lignende tab.

4. Afsluttende bestemmelser

Zoom Circle har til enhver tid ret til at revidere disse betingelser. Zoom Circle forbeholder sig retten til efter eget skøn og uden varsel at fjerne informationer på internetsiden, samt at nedlægge internetsiden.

Hvis nogen del af disse betingelser skulle blive anset for retsstridig eller ugyldig og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne.